امروز ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
 
     
 
شماره دانشجویی:
 
کد ملی :
 
 
 
 
     
     
 
مفاد مسابقات فرهنگی وهنری چهارشنبه 22 ارديبهشت ماه 1395
مفاد مسابقات شفاهی (مسابقات فرهنگی) و منابع مسابقات کتبی چهارشنبه 4 فروردين ماه 1395
ثبت نام مسابقات فرهنگی وهنری سال 1395 + آموزش ثبت نام دوشنبه 24 اسفند ماه 1394
ثبت نام وام شروع شد دوشنبه 19 بهمن ماه 1394
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه ( ترم 1 و 2 و 3 و 4 ) کاردانی روزانه سه شنبه 29 دي ماه 1394
فرم تعهد نامه محضری دوشنبه 18 مهر ماه 1390
وام دانشجویان پرداخت کننده شهریه (دانشجویان شبانه) دوشنبه 18 مهر ماه 1390
وامهای دانشجویان روزانه دوشنبه 18 مهر ماه 1390
شرایط عمومی وام گیرندگان + مدارک مورد نیاز جهت وام های روزانه و شبانه دوشنبه 18 مهر ماه 1390
 
     
   
 
طراحی و اجرا توسط شرکت طراحی و مهندسی مثلث شیشه ای
Copyright © 2011 Mosalase Shishei All rights reserved