امروز ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
 
تاریخ انتشار :الإثنين, اكتوبر 10, 2011
عنوان :وام دانشجویان پرداخت کننده شهریه (دانشجویان شبانه)
متن خبر :

نحوه پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجویان پرداخت کننده شهریه (دانشجویان شبانه)

تعریف دانشجوي پرداخت کننده شهریه

دانشجویان نوبت دوم، نیمه حضوري، پیام نور، علمی- کاربردي و غیردولتی-غیرانتفاعی به دانشجویانی گفته می شود که از

طریق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش کشور یا دورههاي رسمی دانشگاههاي جامع علمی-کاربردي و پیام نور که

منتهی به دریافت مدرك تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می گردد، در کلیه مقاطع تحصیلی از سال

تحصیلی  83 - 1382   با عنوان مذکور پذیرفته شده اند.

ماده-  1شرایط عمومی وام گیرندگان

1-1 عدم استفاده از بورس، کمک یا وام مؤسسات دیگر.

1-2 دارا بودن اولویت نیاز مالی.

1-3 سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دریافت وام.

ماده- 2شرایط آموزشی

2-1ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی به عنوان دانشجوي تمام وقت.

2-2 دانشجو در سنوات مجاز تحصیل می تواند درخواست وام نماید.

ماده-  3مبلغ وام

1-3مبلغ وام بستگی به بودجه اختصاص یافته توسط صندوق رفاه دانشجویان دارد.

ماده  -4 نحوه بازپرداخت

4-1 تاریخ سررسید اقساط نه ماه پس از فراغت از تحصیل میباشد.

4-2 تعداد اقساط در دورههاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 36 ماه و دوره کارشناسی حداکثر 60 ماه و دورههاي

کارشناسی ارشد پیوسته، ناپیوسته و دکتراي تخصصی حداکثر 72 ماه میباشد.

4-3 تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی و ترك تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی خود میباشند.

 

4-4 مبلغ کارمزد وام شهریه در پایان تحصیل، ترك تحصیل، اخراج و انصراف از تحصیل به صورت اقساط از دانش آموخته اخذ میشود.

4-5 تحویل ریز نمرات و مدارك به دانشجوي استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

4-6 کارمزد دریافتی از دانشجویان سالیانه چهار درصد بوده و بصورت زیر محاسبه می شود.

الف- کارمزد طول دوره دریافت وام تا زمان شروع بازپرداخت بصورت روزشمار محاسبه می شود:

 

تبصره:با توجه به نیمسال پرداخت وام ،شروع محاسبه روز شمار کارمزد برای نیمسال اول 1/7/(اول مهرماه)و نیمسال دوم15/11(پانزدهم بهمن ماه) می باشد.

4-7 چنانچه بعد از واریز وام شهریه به حساب دانشگاه، بلافاصله وضعیت تحصیلی دانشجو به انصرافی، اخراجی یا فارغ

التحصیلی تغییر یابد دانشگاه ملزم به برگشت وامهاي شهریه به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود و دانشجو نیز بایدکارمزد وام را پرداخت نماید.

 

نویسنده :امور وام
فایل پیوست :
 
طراحی و اجرا توسط شرکت طراحی و مهندسی مثلث شیشه ای
Copyright © 2011 Mosalase Shishei All rights reserved